Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zasady opracowywania dokumentów rozkazodawczych w wojskach łączności i informatyki

Authors

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Dokumenty dowodzenia
  • Normy wojskowe
  • Wojska łączności i informatyki
Date of online publication

2016

Pages (from - to)

211 - 229

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=2&typ=record&001=AONB17000357

Book

Systemy i sieci teleinformatyczne Sił Zbrojnych RP - wielorakie aspekty bezpieczeństwa cyberprzestrzeni

Presented on

Sympozjum naukowe na temat "Systemy i sieci teleinformatyczne SZ RP - wielorakie aspekty bezpieczeństwa cyberprzestrzeni", 2015, Warszawa, Polska