Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zarządzanie jakością

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo żywności
  • Kontrola jakości
  • Produkcja
  • Przedsiębiorstwo
  • Systemy zarządzania
  • Zarządzanie
  • Zarządzanie jakością
Pages (from - to)

320 - 337

Book

Zarządzanie w przedsiębiorstwie : środowisko, procesy, systemy, zasoby

Points of MNiSW / chapter

20.0