Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Kontrolowanie procesów pracy

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Audyt wewnętrzny
  • Audyt zewnętrzny
  • Benchmarking
  • Controlling
  • Organizacja
  • Zarządzanie
Strony (od-do)

244 - 264

Książka

Zarządzanie w przedsiębiorstwie : środowisko, procesy, systemy, zasoby

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0