Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Kontrolowanie procesów pracy

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Audyt wewnętrzny
  • Audyt zewnętrzny
  • Benchmarking
  • Controlling
  • Organizacja
  • Zarządzanie
Pages (from - to)

244 - 264

Book

Zarządzanie w przedsiębiorstwie : środowisko, procesy, systemy, zasoby

Ministry points / chapter

20.0