Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Zagrożenia w cyberprzestrzeni w 2015 roku

Autorzy

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo informacyjne
  • Cyberprzestępczość
  • Cyberterroryzm
  • Rzeczywistość wirtualna
Data udostępnienia online

2016

Strony (od-do)

119 - 147

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=2&typ=record&001=AONB17000352

Książka

Systemy i sieci teleinformatyczne Sił Zbrojnych RP - wielorakie aspekty bezpieczeństwa cyberprzestrzeni

Zaprezentowany na

Sympozjum naukowe na temat "Systemy i sieci teleinformatyczne SZ RP - wielorakie aspekty bezpieczeństwa cyberprzestrzeni" (2015 Warszawa), 2015, Warszawa, Polska