Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zagrożenia w cyberprzestrzeni w 2015 roku

Authors

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo informacyjne
  • Cyberprzestępczość
  • Cyberterroryzm
  • Rzeczywistość wirtualna
Date of online publication

2016

Pages (from - to)

119 - 147

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=2&typ=record&001=AONB17000352

Book

Systemy i sieci teleinformatyczne Sił Zbrojnych RP - wielorakie aspekty bezpieczeństwa cyberprzestrzeni

Presented on

Sympozjum naukowe na temat "Systemy i sieci teleinformatyczne SZ RP - wielorakie aspekty bezpieczeństwa cyberprzestrzeni" (2015 Warszawa), 2015, Warszawa, Polska