Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Lotnicze wsparcie wielonarodowych wojskowo-cywilnych komponentów w operacjach reagowania kryzysowego

Authors

[ 1 ] Katedra Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Operacje reagowania kryzysowego
  • Wsparcie lotnicze
  • Współpraca cywilno-wojskowa
  • Polska
Date of online publication

2016

Pages (from - to)

246 - 257

Book

Praktyczne i teoretyczne konteksty wykorzystania komponentów sił zbrojnych w procesie utrzymania bezpieczeństwa międzynarodowego

License type

other