Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Lotnicze wsparcie wielonarodowych wojskowo-cywilnych komponentów w operacjach reagowania kryzysowego

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Operacje reagowania kryzysowego
  • Wsparcie lotnicze
  • Współpraca cywilno-wojskowa
  • Polska
Date of online publication

2016

Pages (from - to)

246 - 257

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991001262599705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Lotnicze%20wsparcie&offset=0

Book

Praktyczne i teoretyczne konteksty wykorzystania komponentów sił zbrojnych w procesie utrzymania bezpieczeństwa międzynarodowego

License type

other