Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Lotnicze wsparcie wielonarodowych wojskowo-cywilnych komponentów w operacjach reagowania kryzysowego

Autorzy

[ 1 ] Katedra Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Operacje reagowania kryzysowego
  • Wsparcie lotnicze
  • Współpraca cywilno-wojskowa
  • Polska
Data udostępnienia online

2016

Strony (od-do)

246 - 257

Książka

Praktyczne i teoretyczne konteksty wykorzystania komponentów sił zbrojnych w procesie utrzymania bezpieczeństwa międzynarodowego

Typ licencji

inne