Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

System informatyczny PATROL (SI PATROL) : zasady wykorzystania przez SZ RP i współdzielenia zgromadzonych zasobów informacyjnych z innymi służbami

Authors

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Baza danych rozproszona
  • Polska
  • Systemy informatyczne
  • Wojsko
Pages (from - to)

62 - 76

Comments

Bibliografia, netografia na stronie 61. Streszczenie w języku angielskim

Book

Cyberterroryzm i systemy informacyjne w bezpieczeństwie

Ministry points / chapter

5.0