Processing may take a few seconds...

Article

Title

Unikalny charakter systemu ochrony ludności cywilnej w Konfederacji Szwajcarskiej

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Title variant

EN Unique character of the civilian protection system in the Swiss Confederiation

Year of publication

2017

Published in

Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia

Journal year: 2017 | Journal number: nr 1 (21)

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Obrona cywilna
  • Ochrona ludności
  • Szwajcaria
Date of online publication

2017

Pages (from - to)

196 - 215

URL

https://www.akademia.mil.pl/archwium-zn-obronnosc-lata-2012-2017/detail,nID,2948

Points of MNiSW / journal

6 [Unified list of scientific journals 2013-2016]