Processing may take a few seconds...

Article


Title

Unikalny charakter systemu ochrony ludności cywilnej w Konfederacji Szwajcarskiej

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Title variant

EN Unique character of the civilian protection system in the Swiss Confederiation

Year of publication

2017

Published in

Obronność : Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia

Journal year: 2017 | Journal number: nr 1 (21)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Obrona cywilna
  • Ochrona ludności
  • Szwajcaria
Abstract

EN The paper presents the Civil Security System of the Swiss Confederation. Switzerland, despite over 200 years of international neutrality, has a unique civil security system in Europe, which protects the public from threats both in peacetime and in war. The author also analyses potential threats to state security in the context of the civil security system.

Date of online publication

2017

Pages (from - to)

196 - 215

URL

https://www.akademia.mil.pl/archwium-zn-obronnosc-lata-2012-2017/detail,nID,2948

Points of MNiSW / journal

6.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

6.0