Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Ksiądz Józef Londzin i jego działalność narodowa i polityczna w czasach przełomu na Śląsku Cieszyńskim

Authors

[ 1 ] Katedra Historii Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[1.3] History

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Londzin Józef (1862-1929)
  • Duchowieństwo katolickie
  • Polityka wewnetrzna
  • Śląsk Cieszyński
Pages (from - to)

153 - 172

Book

Korfanty i inni... : rok 1918 na Górnym Śląsku

Points of MNiSW / chapter

5.0