Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Kwestia narodowościowa i wyznaniowa a wybory do sejmu w okręgu przemyskim w 1928 r.

Authors

[ 1 ] Katedra Historii Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[1.3] History

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Sejm (1928-1930)
  • Religia
  • Świadomość narodowa
  • Wybory parlamentarne w Polsce (1928)
  • Przemyśl (woj. podkarpackie ; okręg)
Pages (from - to)

177 - 202

Book

Na pograniczach : refleksje o społeczeństwie i kulturze

Points of MNiSW / chapter

5.0