Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Kwestia narodowościowa i wyznaniowa a wybory do sejmu w okręgu przemyskim w 1928 r.

Autorzy

[ 1 ] Katedra Historii Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[1.3] Historia

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Sejm (1928-1930)
  • Religia
  • Świadomość narodowa
  • Wybory parlamentarne w Polsce (1928)
  • Przemyśl (woj. podkarpackie ; okręg)
Strony (od-do)

177 - 202

Książka

Na pograniczach : refleksje o społeczeństwie i kulturze

Punktacja MNiSW / rozdział

5,0