Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego w świetle strategii bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish | english

Keywords
EN
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Lotnictwo cywilne
  • Piractwo powietrzne
  • Polska
Pages (from - to)

109 - 123

Comments

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 122-123. Streszczenie w języku angielskim

Book

Bezpieczeństwo Polski - wczoraj, dziś i jutro : wybrane problemy

License type

other

Ministry points / chapter

20.0