Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wybrane problemy polityki informacyjnej sił zbrojnych RP w latach 2010-2016

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Title variant

EN Selected problems of information policy of the Armed Forces of Poland (2010-2016)

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Polityka bezpieczeństwa
  • Polityka informacyjna
  • Polska
  • Wojsko
Pages (from - to)

119 - 134

Comments

Bibliografia na stronach 133-134. Streszczenie w języku angielskim

Book

Dylematy współczesnej obronności Polski. 1, Polityczne i militarne aspekty obronności państwa

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0