Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Zarządzanie wiedzą jako fundament doskonalenia kadr w Siłach Zbrojnych RP

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Wariant tytułu

EN Knowledge management as the foundation for the improvement of personnel in the Armed Forces of Poland

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski | angielski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Kadry
  • Polska
  • Wojsko
  • Zarządzanie wiedzą
Strony (od-do)

177 - 190

Uwagi

Bibliografia na stronach 188-189. Streszczenie w języku angielskim.

Książka

Dylematy współczesnej obronności Polski. 1, Polityczne i militarne aspekty obronności państwa

Typ licencji

inne

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0