Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zarządzanie wiedzą jako fundament doskonalenia kadr w Siłach Zbrojnych RP

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Title variant

EN Knowledge management as the foundation for the improvement of personnel in the Armed Forces of Poland

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Kadry
  • Polska
  • Wojsko
  • Zarządzanie wiedzą
Pages (from - to)

177 - 190

Comments

Bibliografia na stronach 188-189. Streszczenie w języku angielskim.

Book

Dylematy współczesnej obronności Polski. 1, Polityczne i militarne aspekty obronności państwa

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0