Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Jakość sił zbrojnych i zarządzanie wiedzą

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Wojsko
  • Zarządzanie jakością
  • Zarządzanie wiedzą
Strony (od-do)

127 - 134

Książka

Nowe aspekty zarządzania organizacjami : monografia

Typ licencji

inne

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0