Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Jakość sił zbrojnych i zarządzanie wiedzą

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Wojsko
  • Zarządzanie jakością
  • Zarządzanie wiedzą
Pages (from - to)

127 - 134

Book

Nowe aspekty zarządzania organizacjami : monografia

License type

other

Ministry points / chapter

20.0