Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Krajowe i regionalne obserwatoria terytorialne : realizacja celów i funkcji a oczekiwania interesariuszy

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.6 Learning about management and quality

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Krajowe Obserwatoria Terytorialne (KOT)
  • Regionalne Obserwatoria Terytorialne (ROT)
  • Polska
Pages (from - to)

53 - 65

Comments

Opis sporządzony nie z autopsji.

Book

Współczesne aspekty badawcze gospodarka, świat, człowiek. Cz. 5, Aspekty teoretyczno-praktyczne badań naukowych

License type

other

Points of MNiSW / chapter

5