Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Przyszłość miast

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.6 Learning about management and quality

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Architektura
  • Miasta
  • Urbanistyka
Pages (from - to)

69 - 84

Comments

Opis sporządzony nie z autopsji.

Book

Uwarunkowania i kierunki rozwoju współczesnej gospodarki miejskiej w Polsce

Points of MNiSW / chapter

20