Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Przyszłość miast

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.6] Management and quality studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Architektura
  • Miasta
  • Urbanistyka
Pages (from - to)

69 - 84

Comments

Opis sporządzony nie z autopsji.

Book

Uwarunkowania i kierunki rozwoju współczesnej gospodarki miejskiej w Polsce

Ministry points / chapter

20.0