Processing may take a few seconds...

Article

Title

Sankcje wobec Federacji Rosyjskiej a bezpieczeństwo Polski

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej

Title variant

EN Sanctions against the Russian Federation and the security of Poland

Year of publication

2017

Published in

Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia

Journal year: 2017 | Journal number: nr 1 (21)

Article type

scholarly article / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Polityka międzynarodowa
  • Sankcje
  • Polska
  • Rosja
Date of online publication

2017

Pages (from - to)

86 - 94

DOI

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-bf67d6cf-02b5-4080-854c-bc838ddad410?q=bwmeta1.element.cejsh-abe6cd24-8ddd-4dd9-ac35-018cb631c57e;4&qt=CHILDREN-STATELESS

Points of MNiSW / journal

6 [Unified list of scientific journals 2013-2016]