Processing may take a few seconds...

Article

Title

Konserwatyzm we współczesnej myśli politycznej

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej

Year of publication

2017

Published in

Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia

Journal year: 2017 | Journal number: nr 1 (21)

Article type

scholarly article / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Konserwatyzm
  • Konserwatyzm polityczny
  • Ład społeczny
  • Tradycja
Date of online publication

2017

Pages (from - to)

86 - 94

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-fd168f5f-662c-48ec-828c-5ab1bcab9db0?q=bwmeta1.element.cejsh-abe6cd24-8ddd-4dd9-ac35-018cb631c57e;1&qt=CHILDREN-STATELESS

Comments

Streszczenie w języku angielskim

Points of MNiSW / journal

6 [Unified list of scientific journals 2013-2016]