Processing may take a few seconds...

Article

Title

Motyw edukacji wojskowej młodzieży w poglądach i literaturze polskiej między XV i XVII wiekiem

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Title variant

EN Military education motive for young people in views and polish literature between the 15th and 17th centur

Year of publication

2017

Published in

Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia

Journal year: 2017 | Journal number: nr 1 (21)

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Kształcenie
  • wojskowe
  • Młodzież
  • Wychowanie wojskowe
Date of online publication

2017

Pages (from - to)

70 - 85

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-434f20cd-a17c-4f06-9371-1506ccd93dd3?q=bwmeta1.element.cejsh-abe6cd24-8ddd-4dd9-ac35-018cb631c57e;7&qt=CHILDREN-STATELESS

Points of MNiSW / journal

6 [Unified list of scientific journals 2013-2016]