Processing may take a few seconds...

Article

Title

Praktyczne wykorzystanie procesu dowodzenia w poznaniu naukowym na przykładzie współczesnego wymiaru wojen informacyjnych

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Title variant

EN Practical use of command using the example of the contemporary dimension of information wars

Year of publication

2017

Published in

Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia

Journal year: 2017 | Journal number: nr 1 (21)

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Dowodzenie
  • Walka informacyjna
Date of online publication

2017

Pages (from - to)

16 - 28

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-0efb8ee9-b4d4-4f62-aeb5-b95b414eab53?q=bwmeta1.element.cejsh-abe6cd24-8ddd-4dd9-ac35-018cb631c57e;3&qt=CHILDREN-STATELESS

Comments

Streszczenie w języku angielskim

Points of MNiSW / journal

6 [Unified list of scientific journals 2013-2016]