Processing may take a few seconds...

Article

Title

Straż Graniczna w polskim systemie przeciwdziałania terroryzmowi

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, ASzWoj

Title variant

EN Boarder Guard in the polish system of counteracting terrorism

Year of publication

2017

Published in

Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia

Journal year: 2017 | Journal number: nr 1 (21)

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Straż graniczna
  • Terroryzm
  • Polska
Pages (from - to)

5 - 15

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-eaf5d720-16ab-4895-b8e0-dc7bbf8dcd5b?q=bwmeta1.element.cejsh-abe6cd24-8ddd-4dd9-ac35-018cb631c57e;2&qt=CHILDREN-STATELESS

Points of MNiSW / journal

6 [Unified list of scientific journals 2013-2016]