Processing may take a few seconds...

Article


Title

Pozycja menedżera w organizacji

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej | [ 3 ] Wojskowa Akademia Techniczna | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2018

Published in

Nowoczesne Systemy Zarządzania

Journal year: 2018 | Journal volume: t. 13 | Journal number: nr 4

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Autorytet
  • Kontrola
  • Menedżerowie
  • Organizacja
  • Zarządzanie
Abstract

PL W artykule scharakteryzowano pozycję menadżera w organizacji. Przedstawiono istotę władzy stwierdzając, istotne jest, by każdy człowiek sprawujący kierownicze stanowisko, we właściwy sposób rozumiał potrzebę sprawowania władzy i znał mechanizmy jej działania. Omówiono wagę autorytetu, gdyż władza menedżera powinna opierać się na jego autorytecie, zarówno formalnym, wynikającym z pełnionej funkcji, jak i nieformalnym, wynikającym z osobowości. Następnie przedstawiono typy nastawienia do władzy menadżerów według McClellanda i Burnhama. Oprócz nastawienia menedżerów do władzy, duże znaczenie ma forma jej sprawowania, dlatego scharakteryzowano jej trzy modelowe rodzaje. W artykule zaprezentowano także umiejętności i kompetencje menadżera, które są konieczne, aby skutecznie i efektywnie wykonywał swoje zadania oraz realizował cele. Scharakteryzowano również style kierowania oraz zadania menadżera w organizacji. Podkreślono, że dobór odpowiedniej osoby na stanowisko kierownika powoduje, że organizacja działa w sposób jasny i uporządkowany. Natomiast zakres cech, zadań i obowiązków, które musi spełniać „idealny kierownik” jest bardzo duży.

Date of online publication

2018 (Date presumed)

Pages (from - to)

164 - 178

URL

https://nsz.edu.pl/resources/html/article/details?id=188184

Points of MNiSW / journal

6.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

6.0