Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Ekskluzja cyfrowa jako współczesny wymiar wykluczenia społecznego : refleksje prawne i kryminologiczne

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Międzynarodowego, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Kryminologia
  • Przestępczość
Pages (from - to)

741 - 756

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052571717705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=en&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Ekskluzja%20cyfrowa&offset=0

Book

Po co nam kryminologia? : księga jubileuszowa Profesor Ireny Rzeplińskiej

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0