Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Major Hieronim Dekutowski ps. „Zapora” we wspomnieniach podkomendnych

Autorzy

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Obronność : zeszyty naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia

Rocznik: 2017 | Numer: nr 4 (24)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Dekutowski Hieronim (1918-1949)
  • Podziemie polityczne i zbrojne (1944-1956)
  • Żołnierze wyklęci
  • Armia Krajowa (AK)
Strony (od-do)

91 - 106

URL

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-aab5c45f-b42d-4444-ad2d-ddc9cc70e13c

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Tryb otwartego dostępu

otwarte repozytorium

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

6,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

6,0

Publikacja indeksowana w

CEJSH