Processing may take a few seconds...

Article

Title

Dezinformacja jako narzędzie kreowania wizerunku. Część I - działalność medialna ISIS

Authors

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2017

Published in

Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia

Journal year: 2017 | Journal number: nr 4 (24)

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Państwo Islamskie (ISIS)
  • Dezinformacja (wojsk.)
Pages (from - to)

22 - 35

Points of MNiSW / journal

6 [Unified list of scientific journals 2013-2016]