Processing may take a few seconds...

Article

Title

Rola organizacji pozarządowych w Polsce w zaspokajaniu potrzeb społecznych

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2017

Published in

Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia

Journal year: 2017 | Journal number: nr 3 (23)

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Organizacje pozarządowe (NGO)
  • Polska
  • Potrzeba (psychologia)
  • Społeczeństwo obywatelskie
Pages (from - to)

162 - 184

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-a40eebdd-7621-458d-9507-d53836871f62

Open Access Mode

open repository

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

6 [Unified list of scientific journals 2013-2016]

Publication indexed in

CEON | CEJSH