Processing may take a few seconds...

Article

Title

Safety and security law: space situational awareness system (SSA) in transatlantic relations : Europe vis a vis the US

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.7 Legal education

Year of publication

2018

Published in

Teka Komisji Prawniczej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Lublinie

Journal year: 2018 | Journal volume: t. XI | Journal number: nr 2

Article type

scholarly article

Publication language

english

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Prawo kosmiczne
  • Przestrzeń kosmiczna
Pages (from - to)

329 - 346

Comments

Bibliografia na stronach 344-345. Streszczenie w języku polskim.

Points of MNiSW / journal

11 [Unified list of scientific journals 2013-2016]