Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Поляки и польские граждане в советских лагерях на Урале (1945-1957). Историчесий очерк

Autorzy

[ 1 ] Katedra Historii Wojskowości i Studiów Nad Obronnością, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[1.3] Historia

Dodatkowy tytuł

00 Polâki i pol'skie graždane v sovetskih lagerâh na Urale (1945-1957) : istoričeskij očerk

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

białoruski

Słowa kluczowe
PL
  • Armia Krajowa (AK)
  • NKWD
  • Jeńcy wojenni
  • Obozy jenieckie
  • Więźniowie obozów
  • Żołnierze
  • Zesłania
  • ZSRR
Strony (od-do)

159 - 162

URL

https://lib.vsu.by/xmlui/handle/123456789/16562

Książka

Актуальные вопросы изучения и преподавания истории, социально-гуманитарных дисциплин и права : материалы междунар. науч.-практ. конф. к 100-летию исторического факультета ВГУ имени П. М. Машерова, Витебск, 26-28 апреля 2018 г.

Punktacja MNiSW / rozdział

5,0