Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Актуальные вопросы изучения и преподавания истории, социально-гуманитарных дисциплин и права : материалы междунар. науч.-практ. конф. к 100-летию исторического факультета ВГУ имени П. М. Машерова, Витебск, 26-28 апреля 2018 г.

Dodatkowy tytuł

00 Aktual'nye voprosy izučeniâ i prepodavaniâ istorii, social'no-gumanitarnyh disciplin i prava : meždunarodnaâ naučno-proktičeskaâ konferenciâ k 100-letiŭ ictoričeskogo fakul'teta

Rok publikacji

2018

Typ książki

redakcja monografii naukowej / materiałów konferencyjnych

Język publikacji

białoruski

Miejsce

Vitebsk, Białoruś

Wydawca

ВГУ имени П. М. Машерова

Data opublikowania

2018

Liczba stron

441

ISBN

978-985-517-660-3

Rozdziały
Поляки и польские граждане в советских лагерях на Урале (1945-1957). Историчесий очерк (s. 159-162)