Processing may take a few seconds...

Article


Title

Zarządzanie bezpieczeństwem w administracji publicznej

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2019

Published in

Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa

Journal year: 2019 | Journal number: nr 2 (43)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Administracja publiczna
  • Bezpieczeństwo państwa
  • Władza
  • Zarządzanie
Abstract

PL Każde państwo posiada uporządkowany zbiór reguł i norm, które określają zasady politycznej organizacji i systemu organów władzy publicznej. Pod wpływem różnorodnych czynników, zasady te ulegają wielorakim procesom i przemian. Dlatego wobszarze bezpieczeństwa publicznego szczególną rolę pełni zarządzanie. To od niego bowiem zależy wiele działań i zachodzących procesów, a także efektywność poszczególnych podmiotów.W pierwszej części artykułu autorzy definiują pojęcie administracji publicznej oraz przestawiają istotę zarządzania w szczególności zarządzania publicznego. W Kolejnej części przedstawią definicję zarządzania bezpieczeństwem i opisują znaczenie tego systemu wskazując jego bardzo ważną w zarządzaniu i utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania administracji publicznej.

EN Each state has an orderly set of rules and norms that define the rules of the political organization and system of public authorities. Under the influence of various factors, these principles are subject to multiple processes and changes. That is why management plays a special role in the area of public security. It is from him that many activities and processes take place, as well as the effectiveness of individual entities. In the first part of the article, the authors define the concept of public administration and present the essence of management, in particular public management. In the next part, they will present the definition of safety management and describe the importance of this system, indicating its very important in managing and maintaining the proper functioning of public administration.

Date of online publication

2019 (Date presumed)

Pages (from - to)

347 - 358

URL

http://www.przeglad.wsb.net.pl/uploads/1/0/3/7/10371016/pnm_2_2019_wersja2_druk_ostateczny_16.01.pdf

License type

other

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Points of MNiSW / journal

5.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

20.0