Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Aspekty ekonomiczne współpracy jednostek wojskowych z lokalnym środowiskiem

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Książka

Współczesne wyzwania dowodzenia i zarządzania