Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Aspekty ekonomiczne współpracy jednostek wojskowych z lokalnym środowiskiem

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.6 Learning about management and quality

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Book

Współczesne wyzwania dowodzenia i zarządzania