Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Ochotnicza Straż Pożarna i jej wpływ na bezpieczeństwo

Authors

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Book

Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy. 1, Racjonalność a bezpieczeństwo organizacji

Presented on

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy", 23-25.09.2015, Gliwice, Polska