Processing may take a few seconds...

Article


Title

Współdziałanie Sił Zbrojnych RP i Policji dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa infrastruktury krytycznej państwa w czasie działań hybrydowych prowadzonych na terenie RP

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2018

Published in

PRZEGLĄD POLICYJNY

Journal year: 2018 | Journal number: nr 4 (132)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Infrastruktura krytyczna
  • Policja
  • Rzeczywistość wirtualna
  • Współdziałanie
  • Wojna hybrydowa
  • Polska
Pages (from - to)

69 - 78

URL

https://www.wspol.edu.pl/przegladpolicyjny/images/05%20robert%20janczewski_skl.pdf

Ministry points / journal

8.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

8.0