Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Efektywne zarządzanie w sytuacjach

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Klęski elementarne
  • Ratownictwo
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Polska
Pages (from - to)

238 - 248

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991003901099705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=en&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Efektywne%20zarz%C4%85dzanie%20w%20sytuacjach%20kryzysowych&offset=0

Comments

Streszczenie w języku angielskim

Book

Współczesne wyzwania nauk społecznych i ekonomicznych