Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Podmiotowy wymiar bezpieczeństwa w perspektywie naukowej deskrypcji

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Człowiek
  • Nauka
  • Nauki o bezpieczeństwie
Pages (from - to)

43 - 61

Book

W poszukiwaniu tożsamości nauk o bezpieczeństwie

Ministry points / chapter

20.0