Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in scholarly textbook

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Infrastruktura drogowa
  • Transport drogowy
Abstract

PL Bezpieczeństwo w komunikacji i transporcie jest istotne dla każdego człowieka, bowiem każda jednostka jest biernym bądź aktywnym uczestnikiem ruchu drogowego. Ergo, wpływ ten jest bezpośredni na bezpieczeństwo każdego z nas. Czynniki kształtujące stan bezpieczeństwa w komunikacji i transporcie (użytkownik, pojazd i otoczenie drogi) to elementy, które decydują o poziomie przedmiotowego bezpieczeństwa. Najwięcej do powiedzenia ma standardowo „czynnik ludzki” – to na niego statystyki nieubłaganie wskazują jako na sprawcę większości zdarzeń. Wśród użytkowników drogi największy wpływ ma kierowca, potem pieszy, a na końcu pozostali uczestnicy. Z kolei w pojeździe istotną rolę odgrywają urządzenia bezpieczeństwa biernego (pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne oraz elektroniczne urządzenia wspomagające pracę kierowcy, tj. ABS, ASR, ESP, a także urządzenia układu hamulcowego, kierowniczego i zawieszenia). Natomiast w otoczeniu drogi największą rolę przypisuje się infrastrukturze drogowej, przed warunkami ruchu czy warunkami atmosferycznymi.

Pages (from - to)

369 - 385

URL

https://www.researchgate.net/publication/342159107_Bezpieczenstwo_w_komunikacji_powszechnej

Book

Bezpieczeństwo państwa w XXI wieku

Points of MNiSW / chapter

20.0