Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.3] Security studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in scholarly textbook

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Infrastruktura drogowa
  • Transport drogowy
Abstract

PL Bezpieczeństwo w komunikacji i transporcie jest istotne dla każdego człowieka, bowiem każda jednostka jest biernym bądź aktywnym uczestnikiem ruchu drogowego. Ergo, wpływ ten jest bezpośredni na bezpieczeństwo każdego z nas. Czynniki kształtujące stan bezpieczeństwa w komunikacji i transporcie (użytkownik, pojazd i otoczenie drogi) to elementy, które decydują o poziomie przedmiotowego bezpieczeństwa. Najwięcej do powiedzenia ma standardowo „czynnik ludzki” – to na niego statystyki nieubłaganie wskazują jako na sprawcę większości zdarzeń. Wśród użytkowników drogi największy wpływ ma kierowca, potem pieszy, a na końcu pozostali uczestnicy. Z kolei w pojeździe istotną rolę odgrywają urządzenia bezpieczeństwa biernego (pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne oraz elektroniczne urządzenia wspomagające pracę kierowcy, tj. ABS, ASR, ESP, a także urządzenia układu hamulcowego, kierowniczego i zawieszenia). Natomiast w otoczeniu drogi największą rolę przypisuje się infrastrukturze drogowej, przed warunkami ruchu czy warunkami atmosferycznymi.

Pages (from - to)

369 - 385

URL

https://www.researchgate.net/publication/342159107_Bezpieczenstwo_w_komunikacji_powszechnej

Book

Bezpieczeństwo państwa w XXI wieku

Ministry points / chapter

20.0