Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Światowy Program Żywnościowy wobec wyzwań dla bezpieczeństwa żywnościowego w 2015 roku

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo żywnościowe
  • FAO
  • Głód
  • Klęski elementarne
  • Wojna
Pages (from - to)

343 - 369

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 368-369. Streszczenie w języku angielskim

Book

Współczesne bezpieczeństwo ekonomiczne i społeczno-kulturowe : wymiar międzynarodowy

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Points of MNiSW / chapter

20