Processing may take a few seconds...

Article


Title

Przeciwdziałanie cyberszpiegostwu w organizacji

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2018

Published in

Obronność : Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia

Journal year: 2018 | Journal number: nr 4 (28)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Cyberprzestępczość
  • Organizacja
  • Zagrożenie informacyjne
Pages (from - to)

294 - 312

Ministry points / journal

6.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

6.0