Processing may take a few seconds...

Article

Title

Regionalne bazy logistyczne i wojskowe oddziały gospodarcze w systemie zabezpieczenia logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Authors

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2018

Published in

Obronność : zeszyty naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia

Journal year: 2018 | Journal number: nr 4 (28)

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Logistyka wojskowa
  • Zabezpieczenie logistyczne
Pages (from - to)

313 - 329

Points of MNiSW / journal

6 [Unified list of scientific journals 2013-2016]