Processing may take a few seconds...

Article

Title

Rejonowe zarządy infrastruktury jako realizatorzy przetargów na rzecz jednostek wojskowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2018

Published in

Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia

Journal year: 2018 | Journal number: nr 4 (28)

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Infrastruktura wojskowa
  • Jednostki wojskowe
  • Wojsko Polskie (1944- )
  • Zamówienia publiczne
Pages (from - to)

348 - 359

URL

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-b8ffec0a-01d0-40ac-898d-5267a35e3163

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 358-359. Streszczenie w języku angielskim

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Open Access Mode

open repository

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

6 [Unified list of scientific journals 2013-2016]

Publication indexed in

CEJSH