Processing may take a few seconds...

Article

Title

Mobilizacyjne rozwinięcie jednostki wojskowej w rejonie alarmowym

Authors

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.5 Science about politics and administration

Year of publication

2018

Published in

Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia

Journal year: 2018 | Journal number: nr 4 (28)

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Jednostki wojskowe
  • Mobilizacja (wojsk.)
  • Obronność
  • Siły zbrojne
Pages (from - to)

45 - 62

Points of MNiSW / journal

6 [Unified list of scientific journals 2013-2016]