Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Czesław Jankowski jako publicysta wileńskiego „Słowa” (1922-1929)

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Jankowski, Czesław (1857-1929)
  • Dziennikarstwo
  • Historia
  • Prasa (wydawnictwa)
  • Wilno (Litwa)
Strony (od-do)

209 - 222

Uwagi

Bibliografia, wykaz tytułów czasopism, wykaz źródeł archiwalnych na stronach 219-220. Streszczenie w językach angielskim i litewskim

Książka

Czesław Jankowski 1857-1929 między tutejszością a europejskością : zbiór studiów

Punktacja MNiSW / rozdział

5,0