Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Czesław Jankowski jako publicysta wileńskiego „Słowa” (1922-1929)

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Jankowski, Czesław (1857-1929)
  • Dziennikarstwo
  • Historia
  • Prasa (wydawnictwa)
  • Wilno (Litwa)
Pages (from - to)

209 - 222

Comments

Bibliografia, wykaz tytułów czasopism, wykaz źródeł archiwalnych na stronach 219-220. Streszczenie w językach angielskim i litewskim

Book

Czesław Jankowski 1857-1929 między tutejszością a europejskością : zbiór studiów

Points of MNiSW / chapter

5.0