Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Nauczyciel klas mundurowych : wyzwania i oczekiwania podmiotów publicznych wobec pedagogów

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN Uniform class teacher : challenges and expectations of public entities towards educators

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Dydaktyka
  • Nauczyciele
  • Klasa mundurowa
  • Kompetencje zawodowe
  • Rola społeczna
  • Wizerunek osobowy
  • Polska
Pages (from - to)

119 - 131

Comments

Bibliografia na stronie 130.

Book

Formy wzbogacania wychowania i zmniejszania zagrożeń społecznych

Presented on

XXV Tatrzańskie Sympozjum Naukowe "Edukacja jutra", 24-26.06.2019, Zakopane, Polska

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Ministry points / chapter

20.0