Processing may take a few seconds...

Article

Title

System Zarządzania Kryzysowego w Resorcie Obrony Narodowej : rola Sił Zbrojnych RP w operacjach reagowania kryzysowego jako przykład współpracy z NATO

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Title variant

EN Crisis Management System in the Ministry of National Defence : the role of the Polish Armed Firces in the crisis response operations as an example of cooperation with NATO

Year of publication

2018

Published in

Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia

Journal year: 2018 | Journal number: nr 1 (25)

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Operacje reagowania kryzysowego
  • Siły zbrojne
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Polska
Date of online publication

2018

Pages (from - to)

144 - 165

URL

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-2eccb414-9c35-497f-afdf-2084ae622185

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 163-156. Streszczenie w języku angielskim.

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Open Access Mode

open repository

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

6 [Unified list of scientific journals 2013-2016]

Publication indexed in

CEJSH