Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Wpływ serialu " Wataha" na świadomość społeczną dotyczącą nielegalnego przekazywania zewnętrznych granic Unii Europejskiej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN The influence of the Wataha movieseries on the popular awareness of the illegal crossing of the EU external border

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Obronność : zeszyty naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia

Rocznik: 2018 | Numer: nr 1 (25)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Film polski
  • Kryminał
  • Serial filmowy
  • Granice
  • Imigranci
  • Przestępczość graniczna
Streszczenie

EN The paper presents an analysis of the findings of the author’s research into the influence of the Wataha movie series, which tells the story of the officers of a Border Guard unit deployed in the Bieszczady Mountains, on the popular awareness of the illegal crossing of the EU borders. In recent years, illegal migrations within the territory of the EU has become Wpływ serialu „Wataha” na świadomość społeczną dotyczącą… 143 common and they are now a problem that also affects Poland. The paper includes conclusions regarding the building of the popular awareness of illegal migrations by means of audiovisual broadcasts which are part of popular culture, using the example of the Wataha movie series.

Data udostępnienia online

2018

Strony (od-do)

119 - 143

URL

https://www.akademia.mil.pl/archiwum-zn-obronnosc-2018/detail,nID,2965

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

6,0