Processing may take a few seconds...

Article

Title

Przedsiębiorstwo w rzeczywistości wirtualnej, a ochrona jego danych wrażliwych

Authors

[ 1 ] Politechnika Częstochowska

Year of publication

2018

Published in

Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia

Journal year: 2018 | Journal number: nr 1 (25)

Article type

scholarly article

Publication language

english

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Ochrony danych
  • Przedsiębiorstwo
  • Rzeczywistość wirtualna
Date of online publication

2018

Pages (from - to)

6 - 19

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-c71ca174-5163-4c0b-bb18-556ca70498ff?q=bwmeta1.element.desklight-878bb9d7-530f-4f45-8401-ef898d6f7605;5&qt=CHILDREN-STATELESS

Comments

Artykuł w języku polskim i angielskim

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

6 [Unified list of scientific journals 2013-2016]