Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Priorytezacja obiektów w obronie powietrznej

Authors

[ 1 ] Katedra Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.2] Automation, electronics and electrical engineering

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo powietrzne państwa
  • Obrona przeciwlotnicza
  • Priorytety bojowe
Pages (from - to)

99 - 108

Book

Wyzwania i rozwój obrony powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej : obronność RP XXI wieku

Presented on

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Wyzwania i rozwój obrony powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej - obronność RP XXI wieku", 28-29.11.2018, Dęblin, Polska

Points of MNiSW / chapter

20.0