Processing may take a few seconds...

Conference

Name

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Wyzwania i rozwój obrony powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej - obronność RP XXI wieku"

Conference date

28-29.11.2018

Place

Dęblin, Polska

Conference type

national

Publications (1)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS