Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

The permanent campaign in social media: A case study of Poland

Autorzy

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
PL
  • Komunikacja polityczna
  • Marketing polityczny
  • Media społecznościowe
  • Polska
Strony (od-do)

461 - 468

URL

https://ocgitservice.com/demo/ceeegov2018/1024989-ocgv331-38.html

Książka

Central and Eastern European e|Dem and e|Gov Days 2018 : Conference Proceedings

Zaprezentowany na

Central and Eastern European E|Dem and E|Gov Days, 3-4.05.2018, Budapest, Hungary

Punktacja MNiSW / rozdział

5,0