Processing may take a few seconds...

Article


Title

Wartościowanie technologii w systemach zarządzania logistycznego

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Title variant

EN Technology assesment in the process of system logistics

Year of publication

2018

Published in

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Journal year: 2018 | Journal number: nr 5

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Logistyka
  • Nauka
  • Planowanie
  • Technika
  • Zarządzanie
Abstract

EN Streszczenie w języku angielskim

Pages (from - to)

635 - 645

Comments

Artykuł na płycie CD

License type

other

Points of MNiSW / journal

8.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

8.0