Processing may take a few seconds...

Article


Title

Logistic strategies in shaping competitive edge of enterprise

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Title variant

PL Strategie logistyczne w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstwa

Year of publication

2018

Published in

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Journal year: 2018 | Journal number: nr 5

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
PL
  • Konsumenci (ekonomia)
  • Logistyka
  • Przedsiębiorstwo
  • Strategia
  • Zarządzanie
Abstract

EN Streszczenie w języku polskim

Pages (from - to)

474 - 483

Comments

Artykuł na płycie CD

License type

other

Points of MNiSW / journal

8.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

8.0